As Escolhas

2022

CineKuriakos
9r77AFKg-q4m8s2za4yj5it158qna9w8oevkhjlrc3rerw4ya80.png

As Escolhas

Kuriakos Produções

As Escolhas

sKcjkBL8-q4m8tlhurtydaandz2drmjg3lewd8apuhhq9f114rc.png

Na základe skutočného príbehu. Tento príbeh nám ukazuje život mladého muža a dôsledky minulosti, ktoré sa odrážajú v jeho dospelom živote. Problémy s drogami, zneužívajúce vzťahy a zlí spoločníci vyvrcholia v špirále zlyhania, ktorá vás dostane na okraj.

Ak sme ovocím toho, čo sejeme, existuje cesta von?

Fotografie

iné filmy