29. októbra sa v Paríži vo Francúzsku uskutočnil seminár „Vyvolení“.
Apoštol Jorge Tadeu počnúc chválou a uctievaním vysvetlil rozdiel medzi chválou (vyjadrením vďačnosti) a adoráciou (vyjadrovaním úcty Bohu za všetko, čo robí).
Potom Apoštol učil o Volaní kresťana, že mnohí sú povolaní a nie všetci sú vyvolení.
Učil tiež o daroch Ducha Svätého, o uzdravovaní chorých a vyháňaní démonov. Potom prišla ponuka, aby ministerstvo Maná mohlo ísť ďalej.
Všetci, ktorí sa zúčastnili tohto seminára, dostali za svoje povolanie Božie pomazanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *