Dňa 24. novembra sa v Svätom Tomáši konala 2. krížová výprava.
Toto stretnutie bolo poznačené prezentáciou špeciálneho počtu detí a mladých ľudí z tohto zboru.
Potom biskup Christel Tadeu hovoril so všetkými prítomnými ľuďmi o láske a mohli zdieľať túto lásku so všetkými.
Hneď po chvíli uctievania apoštol Jorge Tadeu každému povedal Božie posolstvo, všetci ľudia boli veľmi vnímaví k Božiemu posolstvu.
Na záver ešte zostal čas, aby biskup Adriano Ramalho hovoril o Vydavateľstve a nových knihách nášho apoštola.

SVÄTÝ TOMÁŠ
Krížová výprava – sobota 24. novembra 2018 – 16:00
Adresa: Bairro 3 de Fevereiro – (vedľa angolského veľvyslanectva) – Svätý Tomáš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *