KONVENT VIERY 2017 - ČAS ZMENY

Čas na zmenu bol témou tohto podujatia, ktoré sa konalo od 14. do 19. augusta 2017 v pavilóne medzinárodného ústredia v priestoroch Grupo Maná v Portugalsku.
Tisíce ľudí sa zišli z celého sveta, aby sa zúčastnili na stretnutiach a rôznych aktivitách, ktoré sa konali počas tohto dohovoru, ako sú semináre, koncerty, šport a voľnočasové aktivity.
Pozrite si najlepšie momenty tohto zjazdu viery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *