Tretí deň Angolského zjazdu viery v roku 2018 sa začal oslavovaním PÁNA, chválou Ho!
Po chválení Boha sme zažili dve špeciálne chvíle, Teatro Ti Xico a Dança Deus é bom – Young Art.
Potom tento tretí deň Konventu rozjasnili kapely Bands Os salmistas, Da Souldjazz a Banda Êxodos.
Hneď po špeciálnych témach tím kuriakos naplnil chrám svojou energiou a známymi skladbami.
Apoštol Jorge Tadeu sa pripojil k tímu Kuriakos a všetci oslavovali za zvuku piesní tímu. Apoštol Jorge Tadeu viedol ľud, aby vstúpil do Božej prítomnosti.
Nakoniec ľudia prišli, aby prijali Božie pomazanie za svoj život, pretože: „Tí, čo dôverujú Pánovi, budú ako vrch Sion, ktorý sa nedá pohnúť, ale trvá naveky.“
V tento deň oslavujeme najväčší zázrak zo všetkých, zázrak spásy pre stovky ľudí, ktorí prišli prijať Ježiša.
Takto končíme Konvenciu tretieho dňa viery Angola 2018.
ANGOLA
Križiacka výprava – nedeľa 2. decembra 18:00 – 9:00
Adresa: Avenida Pedro de Castro Vandunem ‘Loy’ Vedľa supermarketu ANGOMART

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *