PLATNÉ-REKLAMÁCIE
Manna Ombudsman

Mnoho ľudí v KONGREGÁCII vidí VECI, ktoré by sa nikdy nemali stať a ktoré odvádzajú ľudí preč od Cirkvi, ktoré vedú ľudí do pekla, ktoré treba SUDIŤ.

ALE majú strach z Boha, pretože to sú autority nad nimi, takže NIKDY nič nehovoria.
Existuje len hriech, ktorý treba súdiť na kríži, inak máme Achan prinášajúci porážku.

Predstavte si, že v armáde vojak prichytí kapitána, KTORÍ ŠPEKÁ.
Aké smiešne, aby vojak mlčal!
Pravidlo – vojak “prosí kapitána o povolenie” sa na ňom “zúčastniť”, aj keď kapitán povolenie nedá, platí pravidlo, že vojak je povinný tak urobiť. PREČO? v stávke je bezpečnosť celého národa!

Veľa ZLÝCH Vodcov, Pastierov, Biskupov už hrá na tento faktor, aby urobili to, čo je zlé za chrbtom najvyššieho Vedenia.

PLATNÉ REKLAMÁCIE
prečo?
Pretože to bude BRÁNIŤ ministerstvo!

MANOVA ZABEZPEČENIE
Je to verejný priestor na PRIJÍMANIE SŤAŽNOSTÍ podobne ako POSKYTOVATEĽ SPRAVODLIVOSTI, sťažnosti budú ANALÝZOVANÉ a nikto nemôže byť POVAŽOVANÝ ZA VINNÉHO, kým sa nepreukáže opak.

PRAVIDLO však znie:
Neprijímajú sa žiadne poplatky voči…
okrem SVEDKOV
A keď …

Ja Timotej 5
19 Neprijímaj obžalobu proti staršiemu, ak nemáš dvoch alebo troch svedkov.
20 Tých, čo žijú v hriechu, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní.
21 Zaprisahávam vás pred Bohom a… toto zachovávajte a nič nerobte predpojate.

Vodca pristihnutý PRI ODPOVEDE bude PRÍSNE POTRESTANÝ, to platí pre oba prípady:
1- v prípade, že je obvinenie nepravdivé;
2- v prípade, že je obvinenie pravdivé.

Reálny príklad:


Stalo sa to niekoľkým pastorom a dokonca aj jednému ženatému biskupovi, „beral návnadu“ na ženu a niekoľko ľudí to videlo a veľmi ich to trápilo, Bsp dokonca veľmi pohodlne prestal nosiť „prsteň“.

No, bol konfrontovaný -Odpoveď – láska je v srdci a nie v ringu.

Tento biskup mal evidentne srdce plné cudzoložstva!
Ale skrýval sa v tom, že „Vedel“, že ho nikto nenahlási.

Tí, ktorí sa odvážili s ním hovoriť, boli veľmi nenápadne ZKAROVANÍ a NAHLÁSENÍ Predstavenému ako PROBLÉMOVÝ ĽUDIA.


RIEŠENIE PRE BUDÚCNOSŤ
Mannov POSKYTOVATEĽ spravodlivosti

REKLAMAČNÝ bulletin
meno … sťažnosť …
JE ZAHRNUTÝ bez možnosti vymazania a zabudnutia.

# HRIECH bude SÚDENÝ;
# Manna bude posvätená na Božiu potrebu.

PLATNÉ REKLAMÁCIE


# Prípady HRIECHU proti SVÄTOSTI
# Prípady HRIECHU proti AUTORITE

PRÍPADY HRIECHU proti AUTORITE
Poznámka: VŽDY sa musia HLÁSIŤ
Takýto hriech je HRIECHOM ACAN;
Prináša to hanbu, porážku celej KONGREGÁCII.

Príklady SIN uprostred diakonov:

– Vystupuje proti Kuriakos MUSIC, snaží sa zaviesť inú hudbu mimo vízie, neposlúcha GF Lessons, hovorí proti desiatkam, Mana-Sat Elevated Offering, PROTI plateniu tréningového centra….

TREBA NAHLÁSIŤ SÚRNE!


Príklady HRIECHU uprostred PASTOROV:
– Ten istý, ktorý je opísaný vyššie, posiela „narážky“ proti svojmu biskupovi, posiela „narážky“ proti Apoštolovi, je v procese bytia JADRA….

MUSÍ BYŤ NAliehavo VYPOVEDANÝ!

Luciferova taktika
mal hovoriť s anjelmi
Boli kamaráti, volali si, poznali sa….

Miešal pravdy, s klamstvami alebo SUBMISIOU


Sledoval REAKCIU
Anjel, ktorý prijal – bol opäť navštívený
Anjel, ktorý NEPRIJAL – bol PREČ – Odplata.

Príslovia 6
6 vecí, ktoré sa Bohu hnusia
Ale 7., Boh sa hnusí ….

Príklady HRIECHU uprostred BISKUPOV:
Rovnako ako je opísané vyššie,
posiela „narážky“ proti svojmu biskupovi
posiela „náznaky“ proti Apoštolovi
je v procese bytia CORE
MUSÍ BYŤ VYPOVEDANÉ ČOSKORO

REBELI – tí, ktorí spôsobujú Rebéliu – ťahajú alebo sa snažia ťahať ľudí so sebou
s výhovorkou, že ich vodca sa mýli alebo má nedostatky.
Príklad Miriam – dostala Lepra.

DESERTÉRI – tí, ktorí OPUSTIŤ KRÁĽOVSTVO BOŽIE – pastieri a dokonca aj biskupi.

MURMURERS – tí, ktorí si rovnako ako čísla 14 vždy myslia, že vonku je lepšie.
ľudia vo svete sú mocnejší ako cirkev, móda spoločnosti je dôležitejšia ako móda Biblie – nemení sa

Sociálne zabezpečenie, medicína atď. sú mocnejšie ako Božie zasľúbenia.

VLCI – príďte do kostolov Ukradnúť, čo im nepatrí.


Sú ľudia, ktorí zablúdili z cirkvi, hovorili zle, a dokonca aj v rebélii, a potom tam išli „DISFARCOVANÍ“ ako priatelia, vytvárajúc dojem, že „sú stále z Cirkvi“

Ale po celý čas majú „druhé úmysly“ – odvrátiť ľudí k iným cirkvám – alebo k údajnej cirkvi, ktorú sa chystá otvoriť.