Dňa 26. novembra bol apoštol Jorge Tadeu so svojím sprievodom prítomný v špeciálnom výkonnom klube.
Apoštol hovoril o nových projektoch a poslaní každého podnikateľa v Božom kráľovstve.
Na záver bola veľká večera, kde sa každý mohol podeliť o svoje zážitky a ochutnať nejaké dobroty.
Apoštol a jeho sprievod dokonca dostali niekoľko miestnych darov!
Venujte pozornosť a sprevádzajte túto apoštolskú cestu v Afrike!

SVÄTÝ TOMÁŠ
Business Men Dinner – pondelok 26. novembra 2018 – 18:30
Adresa: Av. Marginal 12 de Julho, 851, Svätý Tomáš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *