V tento druhý deň apoštolskej cesty prišiel apoštol do Guiney Bissau, kde naňho čakalo niekoľko biskupov a miestodržiteľov tejto krajiny.
Na tomto stretnutí Apoštol hovoril o niektorých témach našej služby a pokroku našej cirkvi v tejto krajine.
Zostaňte naladení a zistite všetko o tejto apoštolskej ceste v Afrike!

GUINEA BISSAU
Večera/stretnutie – streda 21. novembra 2018
Zasadnutie /Vláda – štvrtok 22. novembra 2018
Adresa: Hotel/Government

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *