Tretí seminár – „Vyvolení“ sa uskutočnil 20. októbra v Porte
Tím Kuriakos priviedol všetkých ľudí do Božej prítomnosti s chválou a adoráciou.
Apoštol sa na tomto seminári venoval rôznym témam, ako napríklad: rozdiel a dôležitosť chvály a uctievania, poslanie veriaceho, ako uzdravovať chorých, ako vyháňať démonov a o Božom Duchu Svätom.
Po vysluhovaní svätej večere sa biskupi pomodlili za všetkých ľudí, ktorí tiež dostali malé ampulky s olejom pomazaným Božím pomazaním.
Aj vy ste BOŽÍ VYVOLENÍ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *