CF23 - stravovanie

Sme pred dverami Konventu viery 2023, ktorý sa koná od 14. do 19. augusta v Quinta da Ribeirinha v Tojale.

Na tento účel sme pripravili balík jedál s nasledujúcim cieľom:

– Pomôcť každému, aby si užil Konvent viery bez toho, aby sa musel starať o jedlo.
– Minimalizovať náklady na stravu počas celého trvania podujatia.

Stravné balíčky CF’23 sú určené pre širokú verejnosť, či už sa zdržiavajú v Tojale alebo mimo miesta konania.

Napriek zvýšeniu cien potravín sa nám podarilo pripraviť stravovací balíček len za 10 € navyše (vrátane ovocia a nápojov).

BALÍČKY JEDÁL

Kompletný balík jedál obsahuje 10 jedál.
Od Večere v Ponelok (14. Augusta) po Obed v Sobotu (19. Augusta).

ZAHŔŇA:
– Hlavné jedlo (obed a večera)
– Ovocie
– Nápoje

NEZAHŔŇA:
– raňajky
– Chlieb

Registrácia na stravovacie balíčky musí byť vykonaná do :
1 4. Augusta (DO 15.00 hod.)

Hodnota balíka jedál: 45 €

MENU

POZOR: Opakovanie nie je povolené.

ALTERNATÍVNE MENU

Na mieste budeme mať aj ALTERNATÍVNE MENU.

Tieto menu NIE sú zahrnuté v balíku stravovania.

Hodnoty definované spoločnosťou Events sú nasledovné: