1.ÚVOD
Cieľom tejto lekcie je naučiť:
– udržať nepriateľa na uzde a poraziť ho;
– udržať nepriateľa neozbrojeného a na jeho stope;
– dobývať územie a ničiť veci namierené proti nám a Cirkvi;

Mnohí veriaci žijú tak, akoby sa nič nedialo a akoby diabol neexistoval alebo neútočil;
Musíme zmeniť stratégiu – prestať sa brániť a začať protiútočiť.

2. NASLEDUJTE JEŽIŠA
Keď vieme, kto sme, všetko sa zmení.
Tak ako diabol útočil na Ježiša, bude útočiť aj na nás, pretože sme ako Ježiš – máme rovnaké ciele, rovnaký zámer.

Diablove továrne dnes sú:
-Základné školy: deti sa učia byť proti Bohu;
-univerzity: mladí ľudia sa učia byť proti Bohu
-televízne stanice: šíria nesprávne učenie;
-politici;

Cirkev musí ovplyvňovať Boha! Riešením je evanjelizácia a invázia do diablových tovární:

-Školy a univerzity: premeniť diablových vojakov na Božích vojakov = učeníkov;

-podnikateľské centrá: transformujte spoločnosti, ktoré investujú do Babylonu/sveta, na spoločnosti, ktoré investujú do zborov, misijných areálov atď;

-Sociálna komunikácia: transformujte rozhlasové a televízne stanice, ktoré propagujú cesty diabla, na stanice, ktoré hovoria o evanjeliu a Božích cestách.

3. KTO SME V KRISTOVI = KRISTOVA IDENTITA

Aby sme mohli trestať diabla, musíme to vedieť:

– kto sme v Kristovi;
– že sme boli oslobodení od satanovej moci;
– že máme autoritu;

Aby sme dosiahli víťazstvo v kresťanskom živote, veriaci musí vedieť:

– kto je Boh;
– kto je jeho nepriateľ;

S Kristom sme

– nové stvorenia – II Korinťanom 5,17
– Božie deti – Ján 1,12
Svätí – Efezanom 1,4
-Králi a kňazi – Zjavenie 1,5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *