STRETNUTIE PODNIKATEĽOV

Čas: 23/06/23
Miesto: Lubango-Huíla

Posolstvo z tohto dňa si môžete vypočuť len na stiahnutie:

Uchovajte si niekoľko fotografií z tejto udalosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *