CF23 - Krsty

Príďte splniť toto Ježišovo prikázanie 19. Augusta O 11:00.

Buďte súčasťou tejto veľkej udalosti, ktorá zmení váš život!

Krst vodou je Ježišovo prikázanie (Mk 16,16)

a vykonáva sa ponorením v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, nie ako výlučný prostriedok spásy, ale ako jej súčasť.

Je to verejný akt viery, ktorý symbolizuje smrť a vzkriesenie k novému životu.

Po krste vo vode by malo dôjsť k zmene života, to znamená, že by sme mali túžiť stále viac sa páčiť Bohu.

Zaregistrujte sa v miestnej cirkvi! Pre viac informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle (+351) 21 190 89 90.

Dátum: 20. Augusta 2023 | Miesto: Rua da Ribeirinha – Tojal