PREKLADY - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

14. AŽ 19. Augusta 2023

Zasadnutia budú preložené do týchto jazykov:

Angličtina

Ruský

španielčina

FC23 môžete sledovať v týchto jazykoch
prostredníctvom týchto kanálov