Dňa 3. Decembra sa konal workshop pre podnikateľov a podnikateľky na tému Vyvolení.
Podujatie sa konalo v kongresovom centre Talatona, ktoré sa začalo uvítacím koktailom, na ktorom sa zúčastnil apoštol Jorge Tadeu a kde sa všetci hostia mohli stretnúť v spoločenstve.
Apoštol Jorge Tadeu a tím Kuriakos viedli celú sálu k chvále a uctievaniu Boha v tento večer.
V ten večer apoštol hovoril všetkým podnikateľom na tému “Povolanie každého podnikateľa”.
Boh má pre každého z nás iné povolanie a dáva nám talenty, aby sme naplnili svoje poslanie (Ef 4, 11-12).
HN (podnikateľ/podnikateľka) alebo podnikateľ je povolaný priniesť bohatstvo sveta na budovanie príbytkov (kostolov), aby v nich mohol prebývať Boh a požehnávať svoj ľud.
Boh nás nepožehnáva striebrom a zlatom, aby sme stavali zlaté teľatá, ale aby sme konali Jeho dielo.
On má pre HN svoj zámer:

1) Buďte veľvyslancom Krista
– Musíme ho reprezentovať so všetkou dôstojnosťou, ktorú si zaslúži.
– Buďte pre spoločnosť príkladom morálky.

2) Buďte požehnaní
– Budujte príbytky;
– Požehnávajte druhých prostredníctvom sociálnej činnosti (pomoc ľuďom v núdzi).
– Pomáhajte vláde budovaním školiacich stredísk pre mladých ľudí, aby si rozvíjali manažérske zručnosti.

HN boli vybrané na vytváranie podnikov a získavanie väčšieho bohatstva na budovanie Božieho kráľovstva.
V záverečnom úseku podujatia apoštol Jorge Tadeu udelil všetkým prítomným požehnanie finančnej prosperity.
Modlil sa aj za angolský národ a významné angolské autority, aby sa nechali viesť Božou múdrosťou.

ANGOLA
Večera pre podnikateľov – pondelok 03. Decembra 18 – 19.00 hod.
Endereço: ( Konferenčné centrum Talatona ) / Av.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *