Druhý seminár – „Vyvolení“ sa konal 18. októbra v Tojal.
Tím Kuriakos priviedol všetkých ľudí do Božej prítomnosti s chválou a adoráciou.
Apoštol sa na tomto seminári venoval rôznym témam, ako napríklad: rozdiel a dôležitosť chvály a uctievania, poslanie veriaceho, ako uzdravovať chorých, ako vyháňať démonov a o Božom Duchu Svätom.
Po svätej večeri sa biskupi pomodlili za všetkých ľudí, ktorí dostali aj malé ampulky s olejom pomazaným Božím pomazaním.
Nenechajte si ujsť najbližší, 20. októbra o 15:00 seminár – “Vyvolení” v Porte.
Vy ste tiež BOŽÍ VYVOLENÍ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *