Konferencia viery 2022

Konferencia viery 2022 – “Generácia Kuriakos” – 15. 22 DE AGOSTO

Konferencia viery 2022 – “Ako zvíťaziť vo financiách” – 16 AGO 22 – 21:00

Konferencia viery 2022 – “Boh rodiny” – 17 AGO 22 – 21:00

Konferencia viery 2022 – “DS – Projekt domácich skupín” – 16 AGO 22

Konferencia viery 2022 – “DS – Byť lídrom domácej skupiny” – 17 ago 22

Konferencia viery 2022 – “Sme giganti” – 18 ago 22 – 21:00

Konferencia viery 2022 – “DS – Tímový duch” – 18 ago 22

Konferencia viery 2022 – “DS – Expanzia a pomazanie” – 19 ago 22

Konferencia viery 2022 – “Dôležitosť modlitby” – 19 AGO 22 – 21:00

Konferencia viery 2022 – “Generácia Kuriakos” – 20 AGO 22 – 15:00

Konferencia viery 2022 – Zhromaždenie 17:00 – 16 ago 22

Konferencia viery 2022 – Zhromaždenie 17:00 – 17 ago 22

Konferencia viery 2022 – Zhromaždenie 17:00 – 18 ago 22

Konferencia viery 2022 – Zhromaždenie 17:00 – 19 ago 22