Máte finančné problémy?
Ste chorí?
Je vaša rodina nešťastná?
Vedzte, že môžete poslať prosbu o modlitbu na niektorý z našich kontaktov uvedených nižšie alebo môžete svoju prosbu poslať sem;

Whatsapp : +44 079 1846 7016 SOS: +44 079 1846 7016

PREDLOŽIŤ ŽIADOSŤ O MODLITBU

Vaše osobné údaje získané touto formou nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú ani distribuované, zverejnené alebo poskytnuté žiadnemu inému subjektu mimo ministerstva Maná a budú uchovávané po dobu, ktorá sa ukáže ako potrebná alebo povinná na splnenie týchto účelov.

Prayer Request