16. októbra v Portimão apoštol privítal a odštartoval tieto Semináre – „Vyvolených“.
Tím Kuriakos priviedol všetkých ľudí do Božej prítomnosti s chválou a adoráciou.
Apoštol sa na tomto seminári venoval rôznym témam, ako napríklad: rozdiel a dôležitosť chvály a uctievania, poslanie veriaceho, ako uzdravovať chorých, ako vyháňať démonov a o Božom Duchu Svätom.
Po vysluhovaní svätej večere sa biskupi pomodlili za všetkých ľudí, ktorí tiež dostali malé nádobky s olejom pomazaným Božím pomazaním.
Nenechajte si ujsť najbližší, 18. októbra o 20:30 seminár – “Vyvolení” v Tojal.
Vy ste tiež BOŽÍ VYVOLENÍ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *