Po super požehnanom stretnutí všetci biskupi a apoštolov sprievod išli navštíviť niektoré miestne kostoly v Svätom Tomášovi.
Otvárajú sa nové kostoly a ďalšie sa prerábajú, aby obyvatelia Svätého Tomáša mohli viac a lepšie slúžiť nášmu Bohu.
Všetci ľudia sú nadšení a veľmi šťastní z návštevy apoštola v tomto národe.

SVÄTÝ TOMÁŠ
Návšteva nových kostolov na Svätom Tomášovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *